Weekendpaket Budapest
* MrJet
* Travelstart

Kedjebron i Budapest

Kedjebron i Budapest
Över Donau finns sju broar som sammanbinder Buda med Pest (förutom järnvägs- och motorvägsbroar).

En av dessa sju broar anses vara en av Europas vackraste, nämligen Kedjebron (Széchenyi Lánchid).

Kedjebron byggdes mellan 1839 och 1849 och blev den första permanenta överfarten över floden Donau. Bron blev en viktig symbol för strävandena att förena de tre städerna Buda, Pest och Obuda till en gemensam stad och är idag en populär sevärdhet i Budapest.

Tyskarna sprängde alla broarna i Budapest vid deras reträtt ur staden under andra världskriget men Kedjebron byggdes upp igen och återinvigdes 1949.

Kedjebron är 380 meter lång och har två torn som på sin tid var mycket unika byggnadstekniskt. Brohuvudet vaktas av två stora stenlejon.

Hotell nära Kedjebron >>